Categorie: Niet gecategoriseerd

Programma De Digitale School (OCW)

Het programma “Digitale School” richt zich op het faciliteren van digitaal afstandsonderwijs als onderdeel van de extra ondersteuning voor leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen.

Dit initiatief, ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Kennisnet, is bedoeld om het aantal thuiszittende leerlingen te verminderen. Het benadrukt de politieke ambitie om inclusief onderwijs te bevorderen, gericht op leerlingen met fysieke of mentale beperkingen.

Het programma biedt een subsidieregeling om scholen te stimuleren digitale onderwijsvormen te ontwikkelen. Tevens zijn er twee nieuwe brochures uitgebracht voor professionals en ouders om inzicht te geven in het gebruik van digitaal afstandsonderwijs.

Lees het volledige artikel